İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

TEKOPLUS olarak benimsemiş olduğumuz İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız, insana saygıya dayanmaktadır. Faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda önceliğimiz İş Sağlığı ve Güvenliği olup, bu hususta güvenli bir çalışma ortamı temin etmeyi birincil hedefimiz olarak benimseriz. Bu hedefimiz doğrultusunda;

1.İş sağlığı ve güvenliği kuralları çerçevesinde oluşabilecek acil durum risklerini azaltarak, sağlık güvenlik ve çevre bütünlüğünü oluşturmak.
2. İş Sağlığı ve Güvenliği bilincinin tüm paydaşlarımızda oluşturulması ve bu bilincin geliştirilmesi için çeşitli eğitim faaliyetleri düzenlemek
3. İş Sağlığı ve Güvenliği çerçevesinde yer alan yasal yükümlülükler ve şartları karşılamak
4. İş kazası ve meslek hastalığı risklerinin belirlenip ön lenmesi için gerekli tedbirlerin alınması ve bu hususta gerekli uygulamaların yapılarak verimliliğin artırılması
5. İş Sağlığı ve Güvenliği performansımızın sürekli iyileştirilmesi ve olabilecek maksimum düzeye ulaştırılmasını beyan ve taahhüt ederiz.